Welkom bij Just Publishers - Uitgever van krachtige boeken

BELANGRIJK BERICHT betreffende het boek Drugsbaron ISBN 97890 8975 0228

In vervolg op de uitspraak in het kort geding dd 17 mei jl., aangespannen door de Belgische Staat tegen uitgeverij Just Publishers, zijn vier foto’s in het tweede fotokatern in Drugsbaron, handmatig onherkenbaar gemaakt. Het betreft vier foto’s van Belgische medewerkers. Het gaat dus niet om een misdruk, maar om een op bevel van de Belgische Staat opzettelijk aangebrachte blurring.

De uitgever

Een selectie uit ons aanbod