De Joodsche Raad – Hans Knoop

De Joodsche Raad, het drama van Abraham Asscher en David Cohen

Nog altijd roept de Joodsche Raad felle reacties op bij voor- en tegenstanders. ‘Wat mij bij beide groepen het meest trof’, aldus auteur Hans Knoop, ‘was hun volstrekte ongeïnformeerdheid. Voor- en tegenstanders bleken zonder uitzondering feiten en achtergronden van de Joodsche Raad niet of nauwelijks te kennen.’

De Joodse volksmond sprak tijdens de Tweede Wereldoorlog van ‘het Joodse verraad ‘als de aanduiding van de Joodsche Raad, het instituut dat de Duitsers behulpzaam was bij de deportaties en de vernietiging van meer dan 100.000 Nederlandse Joden. Voorzitters van deze raad waren de Joodse notabelen Abraham Asscher en prof. dr. David Cohen. In schijn kreeg de Joodse gemeenschap zelfbestuur, maar in werkelijkheid werd zij gemaakt tot voltrekker van de eigen ondergang.

Hans Knoop heeft een langdurig en diepgaand onderzoek ingesteld naar de persoon, de politiek en het gedrag van deze beide voorzitters. De vraag die hij hierbij centraal stelde: waren Asscher en Cohen ‘verraders’ of hebben ze getracht ‘erger te voorkomen?’

Hans Knoop werpt een nieuw licht op deze inktzwarte geschiedenis. Een stuk geschiedschrijving dat de lezer van begin tot eind in zijn greep houdt.

De auteur heeft het geen van beide groeperingen naar de zin willen maken. Niet omdat de waarheid in het midden ligt, maar in de archieven van het NIOD. Met uitputtend onderzoek in deze archieven heeft Knoop antwoord willen geven op de vraag wie Asscher en Cohen waren.

De Joodsche Raad is een fascinerend document met tal van nieuwe inzichten en visies over  deze inktzwarte geschiedenis. Een stuk geschiedschrijving dat de lezer van begin tot eind in zijn greep houdt.

Hans Knoop (1943) maakte wereldnieuws met zijn reportages over oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Hij is een veelgevraagd spreker en bekend opiniemaker. Eerder verschenen bij Just Publishers De zaak Menten en Israel, tien jaar later.

Specificaties
Formaat           13,5 x 21 cm
Omvang           ca. 256 pagina’s
Uitvoering       paperback
ISBN                 97890 8975 0525
NUR                 689
Prijs                  € 22,99
Verschijnt       maart 2024