Rotterdam mei ’40 – Aad Wagenaar

Rotterdam mei ’40 – Aad Wagenaar

De slag… Het bombardement … De brand…
Het ware verhaal over Rotterdam in de meidagen van 1940

In dit boek worden de meidagen van 1940 in Rotterdam van uur tot uur gereconstrueerd. De lezer krijgt daarbij de indruk dat hij, als in een film, op alle plaatsen aanwezig is waar iets in de stad gebeurt. Hij leest hoe de Rotterdammers verbijsterd toekijken wanneer hun stad wordt aanvallen en hij voelt de verbetenheid van de mariniers die standhouden op de rechter Maasoever. Hij leest over de oplopende spanning bij het verstrijken van het ultimatum…

‘Er is geen beter verslag van die meidagen in te vinden. Vijf oorlogsdagen van uur tot uur beschreven tot in de details. Het boek leest als een roman, maar blijft gelukkig een feitenrelaas’
(Koos Postema)

‘Een standaardwerk dat iedere Rotterdammer moet hebben gelezen. Je vliegt er doorheen, omdat het spannend is en goed geschreven’
(Hugo Borst)

‘Een knap gecomponeerd verhaal. De gegevens die Wagenaar in persoonlijk contact met Duitse militairen verzamelde zijn van groot historisch belang’.
(Lou de Jong bij de eerste druk)

De geboren Rotterdammer  Aad Wagenaar is journalist met als specialisatie WOII. Hij heeft deze uitgave van Rotterdam mei ’40 volledig herzien. Bovendien is een nawoord toegevoegd. Aad Wagenaar ontving in 1990 de Prijs voor de Dagbladjournalisitiek.

Specificaties
Uitvoering            paperback
Aantal pagina’s   350
ISBN                     97890 8975 2192