Adolf Hitler, soldaat in Vlaanderen 1914 – 1918 – Siegfried Debaeke

Adolf Hitler, soldaat in Vlaanderen 1914 – 1918 – Siegfried Debaeke

In de Vlaamse Westhoek leerde de latere dictator de oorlog in zijn gruwelijkste vormen kennen. Hier vonden de beslissende keerpunten van zijn frontloopbaan plaats. Dit is het meest complete boek over Hitler als soldaat in de Groote Oorlog.

In 1914 trok Adolf Hitler als vrijwilliger naar het front. De 25-jarige soldaat kwam in de Vlaamse Westhoek terecht. Tussen Geluwe en Geluveld overleefde hij zijn vuurdoop in een van de heftigste en kritiekste gevechten van de oorlog, de Eerste Slag bij Ieper. Daarna diende hij als koerier. Zijn belangrijkste taak was bevelen van de regimentsstaf naar de bataljonscommandanten over te brengen.

Aan de hand van authentieke bronnen en met behulp van talloze illustraties en kaarten, volgt de auteur het spoor van de toen nog onbekende Hitler. Het intense speurwerk naar diens route en diverse verblijfplaatsen leverde verrassende vondsten op.

In de Croonaertbossen bij Wijtschate verdiende Hitler zijn eerste onderscheiding. In Mesen vereeuwigde hij ruïnes in tekeningen en schilderijen. In Ardooie genoot hij enkele weken zorgeloze rust. En op het einde van de oorlog werd Hitler bij Wervik het slachtoffer van een Britse gasaanval, waardoor hij blind het front verliet.

Het boek bevat diverse originele brieven, tekeningen en schilderijen van Hitler, waaronder verschillende die nu voor de eerste maal gepubliceerd worden.

Historicus Siegried Debaeke (1964) schreef meerdere boeken over de Eerste Wereldoorlog.  In De dood met de kogel over gefusilleerde Belgische soldaten tijdens WO1, kwam hij tot de verbijsterende conclusie dat dit veelal zonder proces gebeurde.

 

Specificaties
Formaat           16 x 23 cm
Omvang           ca. 260 pagina’s
Uitvoering       paperback
ISBN                 97890 8975 9849
NUR                 689
Prijs                  € 24,99