Wilhelmina, werkelijkheid en fictie – Gerard Aalders20181113211040